"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
  • ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอบต.โนนสะอาด คะแนน 99.42 ระดับผลคะแนน AA
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
  • ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy อบต.โนนสะอาด
  • รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ITA AWARDS 2020 ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับ AA
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้คะแนน 99.42 ระดับผลคะแนน AA
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT และคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้คะแนนผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 คะแนน 99.42 ระดับผลคะแนน AA
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงาน
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ... new

อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565"
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวิธีทางชีวภาพ พื้นที่ตำบลโนนสะอาด ปี 2565
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เล ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกา ... new

อ่านต่อ... 
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"  ณ ดอนปู่ตา บ้านหนองกุงไทย หมู่ที่ 6
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย... new
 
อ่านต่อ... 
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ new
 
อ่านต่อ... 
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพ... new
 
อ่านต่อ... 
 
การโฆษณาด้วยการปิดหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การโฆษณาด้วยการปิดหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
 
  
     
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี