"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรา 176 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

     
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คลิปสปอร์ตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

     
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

     
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R

     
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น : "นิมนต์ยิ้มเดลี่...คนดีไม่คอร์รัปชัน" ตอน " ของหลวง"

     
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น : "นิมนต์ยิ้มเดลี่...คนดีไม่คอร์รัปชัน" ตอน "ส่งเสริมลูกน้อง"

     
รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง : ไม่แยก... มีแต่แย่

     
รณรงค์ลดปริมาณขยะ : ลดปริมาณขยะทำง่ายๆ.... เริ่มได้ที่ตัวเรา

     
รณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น : การ์ตูนแอนิเมชั่นต่อต้านการทุจริต เรื่อง สำนึก

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น : การ์ตูนแอนิเมชั่นต่อต้านการทุจริต เรื่อง สำนึก

Cr. Kritsada Dorkmai
จัดทำเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบัน
12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี