"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ.2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าจัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลางจำนวน 1 ชุด และเก้าอี้ผู้บริหารจำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ.2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ.2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูลออกจากถังน้ำประปาล้างทำความสะอาดระบบน้ำประปา หนองวังเดือนห้า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค.2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มก้อนใส จำนวน 12,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค.2565

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบประปาจดมิเตอร์วัดน้ำพร้อมจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,3 หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค.2564

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่างไฟฟ้า ระบบประปาหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค.2564

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.2564

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค.2564

      

12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี