"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวัสดี หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ลำห้วยจงอาง หมู่ที่ ๕ บ้านท่าวัด ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.๒๕๒๗ ลำห้วยอิเฒ่า หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกุงไทย ต.โนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายทางน้ำล้นลำห้วยอิเฒ่า บ้านหนองกุงไทย หมู่ที่ ๔,๖

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

      

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

      

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ชั้นเดียว

      

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี