"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2564
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี