"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ร่วมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวิธีทางชีวภาพ พื้นที่ตำบลโนนสะอาด ปี 2565

     

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

     

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

     

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ณ ดอนปู่ตา บ้านหนองกุงไทย หมู่ที่ 6

     

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

     

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี