"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่บ้านหนองกุงไทย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบไก่พันธุ์พื้นเมืองและอาหารไก่ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ใน 5 มิติ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายเรืองฤทธิ์ แก้วสีขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วยนายประยงค์ ภูแถวเว่อ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่สังกัด กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ลงพื้นที่บ้านหนองกุงไทย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบไก่พันธุ์พื้นเมืองและอาหารไก่ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ใน 5 มิติ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่สอง)

 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี