"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ควบคุมโรคมือเท้าปาก ณ ศพด.บ้านหนองกุงไทย ตำบลโนนสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงไทย ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่า มีเด็กนักเรียน จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนขี้ควง และอสม.ประจำตำบลโนนสะอาด จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่ควบคุมโรคเบื้องต้น ตามแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงไทย

 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี