"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเรืองฤทธิ์ แก้วสีขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วย นายสมพงษ์ พันธ์ดี ปศุสัตว์อำเภอห้วยเม็ก นายก้องเกียรติ รอวิลาน นักวิชาการสัตวบาล อำเภอห้วยเม็ก นางทักษ์ เฉิดละออ กำนันตำบลโนนสะอาด นางราตรี แก้วสีขาว แพทย์ประจำตำบลโนนสะอาด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และทีมหมออาสาตำบลโนนสะอาด ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2 และออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด และทีมหมออาสาตำบลโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ ลานตลาดนัดบ้านหนองกุงไทย และศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1,2,3,5,7

 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี