"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.โนนสะอาด"  ''รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง 043-840777 , 043-840778" 

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
หัวข้อข่าว วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค 2022]
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ฝาตะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน หมู่่ที่ ๑,๒,๔,๖ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 ส.ค 2022]
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนข้างลำห้วยจงอาง บ้านท่าวัด หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนขี้ควง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
จ้างโครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย (ปริมาตรดินถมไม้น้อยกว่า ๕๖๖ ลบ.ม. ) ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค 2022]
จ้างโครงการลงลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ บ้านหนองกุงไทย ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 ก.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
เฟสบุีค อบต.โนนสะอาด
ร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
คลังข่าวมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
ดูทีวี
ศูนย์ดำรงธรรม
หนังสือสั่งการ การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี